Universiteit van Amsterdam (UvA)

De UvA bedrijft wetenschap die de wereld wil begrijpen en wil dienen, zonder zich te binden aan politieke,religieuze of andere belangen. Wij zijn een ambitieuze en creatieve, publieke universiteit in Amsterdam.

We zijn tegelijk onafhankelijk en betrokken. We werken aan een duurzame, welvarende toekomst en staan voor rechtvaardigheid en gelijke kansen. We luisteren en bieden de vrijheid om ongehinderd vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en te debatteren. Dat doen we met respect voor ieders inbreng, achtergrond en overtuiging, en in een omgeving die sociaal en intellectueel veilig is. Te allen tijde zullen wij deze waarden actief verdedigen.

Missie

De UvA streeft ernaar een inclusieve universiteit te zijn, een plek waar eenieder zich volledig kan ontplooien en zich welkom, veilig, gerespecteerd, ondersteund en gewaardeerd voelt. Wij zijn ons ervan bewust dat het universele recht op onderwijs een eerlijke en rechtvaardige bejegening, toegang, kansen en aanmoediging garandeert voor al onze huidige en toekomstige studenten, voor de faculteiten en voor de werknemers. Door als gemeenschap betrokken te zijn bij de rijke diversiteit van de stad Amsterdam, staat de UvA open om aan te haken bij complexe vraagstukken over cultureel erfgoed en maatschappelijke verantwoordelijkheden. De samenwerking tussen de universiteit en lokale gemeenschappen stelt ons in de gelegenheid om gecentraliseerde en gedecentraliseerde ondersteuning te faciliteren en te mobiliseren ten behoeve van een diversiteit aan mensen alsmede op kennisniveau.

Visie

Als we naar de toekomst kijken, dan zien wij onszelf als mensen die in deze inclusieve wereld steeds meer groeien als het gaat om kennis over diversiteit en begrip, door op respectvolle wijze te luisteren, te discussiëren, te debatteren en te leren van verschillende standpunten.

Betrokkenheid op alle niveau’s binnen onze gemeenschap laat zien dat we in hoge mate betrokken zijn bij een cultuuromslag, waarbij ons dagelijks werk, onderwijs, leren, onderzoek en onze publieke dienstverlening aan het veranderen zijn. De CDO stelt zich kritisch op ten aanzien van het CvB en roept de leden en anderen die werkzaam zijn binnen de UvA ter verantwoording, indien nodig, door kritische feedback te geven als blijkt dat de voortgang stagneert of vastloopt. We willen een universiteit worden die niet alleen alle vormen van discriminatie bestrijdt, maar ook die sociale rechtvaardigheid verankert in institutioneel beleid op het gebied van gelijkwaardigheid, inclusie en beleid dat gerelateerd is aan diversiteit. Als team baseren wij ons werk op een dekoloniaal en intersectioneel raamwerk en blijven we leren van nieuwe inzichten en meningen.

Geïnteresseerd geworden? Bekijk de vacatures die Global People aanbiedt, bij vacatures voor jou!

Universiteit van Amsterdam (UvA) Image
success icon

Wat leuk dat je meedoet!

Wij houden jou graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom onze interessante vacatures en onze unieke netwerk- en wervingsevents.