Wij Techniek

Wij Techniek is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf.

De technische installatiebranche is met bijna 10.000 bedrijven en ruim 130.000 werknemers één van de grootste branches van Nederland. Wij Techniek zet zich graag in voor iedereen die werkt of wil werken in de technische installatiebranche. Wij Techniek ondersteunt vakmensen bij het (verder) ontwikkelen van hun vakmanschap. Wij Techniek richt zich daarbij op drie programmalijnen:

Talentontwikkeling

In deze programmalijn richten we ons op de talentontwikkeling van vakmensen . Onder vakmens verstaan we iedereen die werkzaam is in de technische installatiebranche, zoals monteur en secretaresse, leidinggevende en leerling, instromer en ervaren rot, werknemer en werkgever, technisch of niet technisch.

Wat doen we:

  • Het faciliteren en stimuleren dat vakmensen de regie nemen over de eigen loopbaan en leven lang ontwikkelen gaan realiseren
  • Het bevorderen van goed werkgeverschap
  • Het bevorderen van een ontwikkelcultuur bij bedrijven

Kennisontwikkeling

In deze programmalijn is het doel om – samen met de sociale partners – de ontwikkeling en ontsluiting van een toekomstbestendig kennisaanbod in de branche te stimuleren.

De ontwikkelingen in de branche en haar omgeving, zoals bijvoorbeeld de energietransitie of robotisering, stellen meer en nieuwe eisen aan de vakmens en aan de kennisontwikkeling in de branche. Centraal staat het ontwikkelen en ontsluiten van een passend kennisaanbod, waarmee de vakmens optimaal gefaciliteerd wordt zijn kennis en vaardigheden op peil te houden.

In deze lijn zijn vier programma’s:

  • Het ontwikkelen en onderhouden van een gezamenlijke kennisagenda
  • Het vertalen van ontwikkelingen naar eisen aan kennis en vaardigheden van vakmensen
  • Het actief ondersteunen van ontwikkeling van vakscholing
  • Het inzichtelijk en aantoonbaar maken van vakmanschap

Instroom van Talent

Het ondersteunen van instroom in de technische installatiebranche is de derde programmalijn. Er is dringende behoefte aan goed-geschoolde werknemers, o.a. door het hoge tempo van de technologische ontwikkelingen en door de ontgroening en vergrijzing van de branche.
Er zijn drie programma’s binnen deze lijn:

  • Bevorderen van de instroom vanuit het onderwijs
  • Ondersteunen en optimaliseren van de infrastructuur voor instroom en zij-instroom
  • Ondersteunen bij instroomactiviteiten
video thumbnail

Wij Techniek is een dynamische en ambitieuze organisatie die wordt gekenmerkt door een open en informele werksfeer die investeert in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Geïnteresseerd geworden? Bekijk de vacatures die Global People aanbiedt, bij vacatures voor jou!

Wij Techniek Image
success icon

Wat leuk dat je meedoet!

Wij houden jou graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom onze interessante vacatures en onze unieke netwerk- en wervingsevents.